Контакт-центр (0564) 626 104, (067) 62 92 104
 
Контакт-центр (0564) 626 104, (067) 62 92 104

Договір розподілу

07.12.2015 / 16:10

Типовий договір розподілу природного газу

Типовий договір розподілу природного газу регламентує порядок та умови переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу, які належать споживачам (їх постачальникам), до об’єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про ринок природного газу" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) затвердила Типовий договір розподілу природного газу Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015 року.

Оператор ГРМ, згідно п. 12.2. Договору, зобов’язаний розмістити такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності. У разі незгоди Споживача зі змінами, він має право розірвати цей Договір шляхом надсилання письмового повідомлення Оператору ГРМ протягом десяти календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до цього Договору зміни. Не розірвання цього Договору у вказаний строк та продовження споживання природного газу свідчить про згоду Споживача з внесеними до цього Договору змінами.