Контакт-центр (0564) 626-104
 
Контакт-центр (0564) 626-104
17.10.2017 / 17:56
Стандарти обслуговування
АТ «Криворіжгаз» оприлюднює інформацію про мінімальні стандарти та вимоги щодо якості обслуговування споживачів, яких компанія повинна дотримуватися, надаючи послуги з розподілу природного газу.

Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів на ринку природного газу встановлені постановою державного регулятора НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017 року. Документ  передбачає дотримання газорозподільними компаніями строків та обсягів виконання робіт з приєднання, ремонту або відновлення постачання природного газу, а також грошову компенсацію для споживачів у випадку порушення цих вимог та стандартів.

Вимоги до якості обслуговування

Надаючи послуги із розподілу природного газу АТ «Криворіжгаз» повинно забезпечити дотримання мінімальних стандартів та вимог для якісного обслуговування споживачів. Мова йде передусім про надання компанією послуг у визначені законодавством строки, до яких зокрема належать:

Тип послуги

Стандарт

1.   Надання технічного доступу до газорозподільної системи:

 

надання дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати від дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних та/або дати усунення зауважень):

без необхідності їх узгодження з власником газових мереж

 

у строк до 10 робочих днів;

у разі необхідності їх узгодження з власником газових мереж

у строк до 10 робочих днів після отримання письмової згоди власника газових мереж.

погодження проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником

у строк, що не перевищує 15 календарних днів;

надання додаткової угоди до договору на приєднання після погодження проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини замовником

до 10 робочих днів

надання послуги з приєднання до газорозподільної системи

протягом строку, визначеного договором на приєднання до газорозподільної системи;

забезпечення підключення об’єкта замовника до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) після надання Оператору ГРМ замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання:

у міській місцевості

до 10 робочих днів (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін);

у сільській місцевості

до 15 робочих днів (якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін);

пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період:

у міській місцевості

до 5 робочих днів

у сільській місцевості

до 10 робочих днів

2.      Надання договору розподілу природного газу, підписаного уповноваженою особою Оператора ГРМ, за письмовою вимогою споживача

до 10 робочих днів

3.      Припинення/обмеження газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт споживача у випадках, визначених пунктом 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ

не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу)

4.      Відновлення газопостачання (розподілу природного газу) за письмовим зверненням споживача (його постачальника) про відновлення газопостачання (розподілу природного газу) та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування Оператору ГРМ витрат на припинення та відновлення газопостачання (розподілу природного газу):

у міській місцевості

до 2 робочих днів

у сільській місцевості

до 5 робочих днів

5. Тимчасове припинення розподілу природного газу з дня реєстрації відповідної заяви споживача:

у міській місцевості

до 5 робочих днів

у сільській місцевості

до 10 робочих днів

6. Якість природного газу:

 

перевірка величини тиску та/або якісних показників газу на підставі письмової заяви споживача:

у міській місцевості

до 2 робочих днів

у сільській місцевості

до 5 робочих днів

надання підтвердних документів щодо ФХП природного газу.

 

до 5 робочих днів з дня надходження письмового запиту споживача

 

7. Приладовий облік природного газу

позачергова або експертна повірка засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), якщо ініціатором був Оператор ГРМ

 

до 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку або з дати отримання споживачем листа Оператора ГРМ про проведення повірки;

8.   Розгляд письмового звернення споживача

до одного місяця з дня надходження звернення

Розмір компенсації за порушення стандартів обслуговування

Як відбувається грошова компенсація

Коли компенсація не надається

Джерело: